Ελισάβετ Δολόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 34

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 25 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 200 αναφορές. Περιοχές έρευνας: