Σπυρίδων Γλένης, Επίκουρος Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 10

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 800 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής και 1 πτυχιακής εργασίας. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες