Ιωάννης Λελίδης, Επίκουρος Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 6

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 850 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής, 1 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 8 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια: