Αντώνιος Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 7

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περίπου 73 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 500 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 2 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες