Κωνσταντίνος Σιμσερίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 8

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περίπου 55 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και βιβλία. Περίπου 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 διδακτορικών διατριβών, 3 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και 6 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες