Κωνσταντίνος Σιμσερίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 8

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περίπου 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και βιβλία. Περίπου 90 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 300 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής, 4 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και 4 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες