Ευθύμιος Σκορδάς, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 3

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 1 βιβλίου. Περίπου 1800 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες