Ευθύμιος Σκορδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 3

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 110 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 1 βιβλίου. Περίπου 3400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες

 

Παρελθούσες Διοικητικές Αρμοδιότητες