Εμμανουήλ Συσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο II-8, Γραφείο 6

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 300 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 διδακτορικών διατριβών,  2 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και 8 πτυχιακών εργασιών. Aναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες