Σπυρίδων Γαρδέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 33

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 85 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 1500 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 3 διδακτορικών διατριβών, 1 μεταπτυχιακής διαπλωματικής εργασίας και 3 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες