Φωτεινή Παλληκάρη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχουσες Αρμοδιότητες