Γεώργιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 7

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 180 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 300 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 διδακτορικών διατριβών και 1 πτυχιακής εργασίας. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες