Νικόλαος Σαρλής, Aναπληρωτής Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 2

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 90 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 1 βιβλίου. Περίπου 2100 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 διδακτορικών διατριβών και 1 πτυχιακής εργασίας. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες