Λουκάς Μιχαλάς, Συνεργάτης Ερευνητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 25

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. 34 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 25 αναφορές. Περιοχές έρευνας: