Αναστασία Φιλιπποπούλου

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 34

 

Καθήκοντα

Αρχειοθέτηση Καταγραφών ΒΑΝ- Διοικητική Υποστήριξη.