Χρήστος Κύρκος

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-8, Γραφείο 12

 

 

 

Καθήκοντα

Τεχνική Υποστήριξη Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.