Κωνσταντίνος Πανούτσος

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-4, Γραφείο 12

 

 

Καθήκοντα

Επιστάτης.