Αγγελική Τσαλπατούρου

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 4

 

 

Καθήκοντα

Γραμματειακή Υποστήριξη Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.