Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-4, Γραφείο 11

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική και Μαθηματική Φυσική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περίπου 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 500 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Θέσεις Ευθύνης