Γεώργιος Τριμπέρης, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 11

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 75 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 3 βιβλίων. Περίπου 500 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες

 

Παρελθούσες Θέσεις Ευθύνης