Γεώργιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-4, Γραφείο 7

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 143 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 244 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 600 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 3 διδακτορικών διατριβών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες