Νικόλαος Σαρλής, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 2

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 80 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 1 βιβλίου.Περίπου 4000 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 2 πτυχιακών εργασιών. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

Τρέχουσες Διοικητικές Δραστηριότητες

 

Παρελθούσες Διοικητικές Δραστηριότητες