Νικόλαος Στεφάνου, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο II-8, Γραφείο 13

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περίπου 130 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 4000 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 3 διδακτορικών διατριβών, 1 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 1 πτυχιακής εργασίας. Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες

 

Παρελθούσες Θέσεις Ευθύνης