Παναγιώτης Βαρώτσος, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 1

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 230 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Μεγάλος αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια. Συγγραφέας 4 βιβλίων. Περίπου 4000 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα:

 

Τρέχουσες Διοικητικές Αρμοδιότητες

 

Παρελθούσες Θέσεις Ευθύνης