Μαρία Καλαμιώτου, Καθηγήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο II-8, Γραφείο 11

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 68 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

   

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια:

 

 

Παρελθούσες Θέσεις Ευθύνης