Κωνσταντίνος Ευταξίας, Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 5

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 120 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια: