Νικόλαος Γκούσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 180 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 250 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 500 αναφορές. Περιοχές έρευνας: