Ιωάννης Γραμματικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συγγραφέας 28 βιβλίων. Περίπου 200 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής.