Ιωάννης Χατζηαγαπίου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 10 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 100 αναφορές. Περιοχές έρευνας: