Βασίλειος Χατζηκωντής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 400 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής.