Βασιλική Κατσίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 20 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περίπου 10 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 70 αναφορές. Περιοχές έρευνας: