Χαράλαμπος Λόντος, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 10

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 110 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 800 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής. Διδάσκει το εξής μάθημα:

 

 

Παρελθούσες Θέσεις Ευθύνης