Αναστάσιος Μαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 300 αναφορές. Περιοχές έρευνας: