Σωτήριος Μαρτίνος Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περίπου 10 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 150 αναφορές. Περιοχές έρευνας: