Χρυσολέων Συμεωνίδης, Λέκτορας

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 20 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 30 αναφορές. Περιοχές έρευνας: