Δημήτριος Θεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τρεις πατέντες εξωτερικού. Περίπου 300 αναφορές. Περιοχές έρευνας: