Γεώργιος Ζάρδας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάσταση

 

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 50 αναφορές. Περιοχές έρευνας: