Θεοχάρης Αγγελέτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 27

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης : Διδακτορική έρευνα με θέμα «Μελέτη Ατελειών σε Ημιαγώγιμα και Μονωτικά Υλικά με Φασματοσκοπικές Μεθόδους». Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίσθηκε στις 1 Απριλίου 2013: Χ. Λόντος (Επιβλέπων της Διατριβής), Ε. Συσκάκης, Ι. Ράπτης.