Αθηνά Αλεβιζάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-8, Γραφείο 8

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ανάλυση και Έλεγχος Ελαστικών Κυμάτων σε Μεταλλικές Φωνονικές Δομές μέσω Εξωτερικών Πεδίων", σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Χάβρης, Γαλλία. Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2015: Ν. Στεφάνου (Επιβλέπων της Διατριβής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Β. Morvan (Επιβλέπων της Διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Χάβρης).