Κλεοπάτρα Αρετούλη, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα: "Επιταξιακή ανάπτυξη τοπολογικού μονωτή Bi2Se3 σε διηλεκτρικά υποστρώματα  και μελέτη των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014: Κ. Σιμσερίδης (Επιβλέπων της Διατριβής), Ε. Συσκάκης, Α. Δημουλάς.