Κλεοπάτρα Αρετούλη, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα: "Επιταξιακή ανάπτυξη και μελέτη διδιάστατων στρωματικών τοπολογικών μονωτών και διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάβασης". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014: Κ. Σιμσερίδης (Επιβλέπων της Διατριβής), Ε. Συσκάκης, Α. Δημουλάς.