Δημήτριος Μπιρμπιλιώτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 25

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων διηλεκτρικών υμενίων για εφαρμογές σε MEMS και δομές μικροηλεκτρονικής". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 11 Απριλίου 2016: Γ. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων της Διατριβής), Σ. Γαρδέλης, Α. Κυρίτσης