Αγγελική Διαμαντοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 11

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ηλεκτρονικές, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες νανοσύνθετων υλικών γραφενίου και παραγώγων του". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 12 Μαΐου 2014: Σ. Γλένης (Επιβλέπων της Διατριβής), Χ. Λόντος, Β. Λυκοδήμος.