Κωνσταντίνος Γεωργαλάς, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο II-12

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 1 ανακοίνωση σε συνέδριο. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Επίδραση του Μεγέθους και της Στοιχειομετρίας των Ιόντων στην Τροχιακή και τη Μαγνητική Τάξη σε Ενώσεις Τύπου Περοβσκίτη του Mn". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 31 Μαΐου 2010: E. Συσκάκης (Επιβλέπων της Διατριβής), Ν. Στεφάνου, Ι. Λελίδης.