Μαρία-Αργυρώ Καραγεώργου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ραδιοεπισημασμένα μαγνητικά νανοσωματίδια διπλής απεικονιστικής ικανότητας για την απεικόνιση νόσων"". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 9 Μαρτίου 2015: Μ. Καλαμιώτου (Επιβλέπουσα της Διατριβής), Π. Μπουζιώτη, O. Tillement.