Χριστίνα Κύρου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-8, Γραφείο 14

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Επίδραση νανοσωματιδίων στην υγρό-κρυσταλλική τάξη". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2016: Ι. Λελίδης (Επιβλέπων της Διατριβής), Ι. Ράπτης, Γ. Νούνεσης.