Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 37

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ενεργειακή Δομή και Φυσικές Ιδιότητες Περιοδικών Κρυσταλλικών, Οιονεί Κρυσταλλικών, Μορφοκλασματικών, Αμόρφων, Τυχαίων και Φυσικών Τμημάτων DNA". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 11 Απριλίου 2016: K. Σιμσερίδης (Επιβλέπων της Διατριβής), Γ.Π. Τριμπέρης, Β. Λυκοδήμος