Χρήστος Λιούτας, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 25

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ηλεκτρικές Ιδιότητες Διακοπτών Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικών Συστημάτων"". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 27 Απριλίου 2015: Γ. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων της Διατριβής), Σ. Γαρδέλης, Α. Κυρίτσης.