Απόστολος Μιντζέλας, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο IV-8, Γραφείο 4

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Μελέτη πολυπλόκων συστημάτων με τη βοήθεια του φυσικού χρόνου". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 27 Απριλίου 2015: Ν. Σαρλής (Επιβλέπων της Διατριβής), Π. Βαρώτσος, E. Σκορδάς.