Ανδρέας Μόρφης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 37

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ηλεκτρονική Δομή, Μαγνητικές και Οπτικές Ιδιότητες Οργανικών Μορίων και Νανοϋλικών". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014: K. Σιμσερίδης (Επιβλέπων της Διατριβής), Γ.Π. Τριμπέρης, Γ. Παπαϊωάννου