Πέτρος-Ανδρέας Πανταζόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IΙ-8, Γραφείο 8

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Έλεγχος του Φωτός με Καινοτόμες Στατικές και Δυναμικές Μαγνητοφωτονικές Νανοδομές". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 11 Απριλίου 2016: Ν. Στεφάνου (Επιβλέπων της Διατριβής), Δ. Σταμόπουλος, Σ. Γλένης