Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 4

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Μεταβολές του ηλεκτρικού & μαγνητικού πεδίου της γης και ο φυσικός χρόνος ". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 27 Απριλίου 2015: Ε. Σκορδάς (Επιβλέπων της Διατριβής), Ν. Σαρλής, Π. Βαρώτσος.