Αριστοτέλης Πατσόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο II-4, Γραφείο 10

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Φυσικής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(2016).

 

Έρευνα

Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Δυναμική της Μαγνήτισης σε Πεπερασμένη Θερμοκρασία Σύνθετων Νανοδομικών Μαγνητικών Υλικών". Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 11 Απριλίου 2016: Δ. Κεχράκος, ΑΣΠΑΙΤΕ, Γ.Π. Τριμπέρης (Επιβλέπων της Διατριβής), Κ. Σιμσερίδης.